Straffe­loven

Straffe­loven

Alminnelige bestemmelser, Kommentar­utgave

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.

Loven trådte i kraft 1. oktober 2015. Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens første del - alminnelige bestemmelser; samt til straffegjennomføringsloven kapittel 5 om samfunnsstraff og konfliktrådsloven kapittel IV om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Boken inneholder også et lovspeil.

Papirutgaver av kommentaren