Straffe­loven

Straffe­loven

Alminnelige bestemmelser, Kommentar­utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.

Loven trådte i kraft 1. oktober 2015. Denne boken inneholder kommentarer til straffelovens første del - alminnelige bestemmelser; samt til straffegjennomføringsloven kapittel 5 om samfunnsstraff og konfliktrådsloven kapittel IV om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Boken inneholder også et lovspeil.

Papirutgaver av kommentaren