Tomte­feste­loven

Tomte­feste­loven

Kommentar­utgave

Tomtefeste, i betydningen leie av grunn for å kunne oppføre bebyggelse der, er en utbredt avtaleform. Særlig gjelder dette for bolig og fritidshus.

Den omfattende reguleringen av avtaleforholdet som vi fikk i 1975, ble avløst av gjeldende lov av 1996. Loven har siden blitt endret hele 15 ganger. Tvistene vedrørende tomtefeste har vært mange og tunge. Fra Høyesterett har vi en lang rekke avgjørelser. Til og med Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har bidratt, og det på en slik måte at lovverket måtte endres i etterkant.

Boken gir først en oversikt over bakgrunnen for og tilblivelsen av dagens lov, samt forholdet til øvrig lovverk. Hovedtyngden i fremstillingen er kommentarer til hver enkelt paragraf.

Papirutgaver av kommentaren