Vassdrags- og energi­rett

Vassdrags- og energi­rett

Vassdrags- og energirett omhandler både vannressursloven av 2000 og energiretten. Boken er skrevet av landets fremste eksperter innen sine områder.

Norsk vassdragsrett som kom i 1988, er i dag sterkt foreldet, især fordi vassdragsloven av 1940 er avløst av vannressursloven av 2000. Samtidig er energiretten blitt så viktig at den bør være med i en fremstilling av vassdragsretten. Denne gjennomreviderte fremstilling - skrevet av de fremste eksperter innen sine områder - har derfor fått ny tittel: Vassdrags- og energirett.

Boken vil være nyttig for offentlige myndigheter, politikere, dommere og jurister som arbeider med vassdrags- og energirett. Natur- og miljøvernorganisasjoner og studenter er også aktuelle målgrupper.