Denne kommentarutgaven gir en grundig og systematisk gjennomgang av reglene i voldgiftsloven.

Verket behandler de praktiske problemer som voldgift etter loven kan reise, og gir detaljerte kommentarer til hvert enkelt ledd av lovens paragrafer. Verket inkluderer en kort oppsummering på engelsk og en engelsk oversettelse av loven. UNCITRAL Model Law er også tatt med i engelsk tekst. Bokens fire forfattere har alle solid bakgrunn fra praktisk voldgift.

Papirutgaver av kommentaren