Kristin Bjella

Kristin Bjella

Partner i Advokatfirmaet Hjort.
Cand.jur. 1987

Kristin Bjella er en erfaren prosedyreadvokat med møterett for Høyesterett. Hun har fast eiendom, transaksjoner og fornybar energi som hovedfelt. Bjella er ofte brukt som foredragsholder.

Bjella ble cand. jur. i 1987 ved Universitetet i Oslo. I tillegg har hun grunnfag i sosiologi ved samme universitet fra 1981. Bjella begynte å jobbe i Justisdepartementets lovavdeling i 1988. Her var hun frem til 1991 da hun ble dommerfullmektig ved Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete/ Drammen byrett. I 1992 ble Bjella ansatt som advokat i Advokatfirmaet Vislie, Ødegård & Kolrud, hvor hun også ble partner i 1996. Siden har hun vært Partner i Haavind (2000 – 2007) og i Advokatfirmaet Bjella AS (2008 – 2010). Fra 2011 har Bjella vært partner i Hjort.

Ved siden av sitt virke som advokat har Bjella hatt flere verv. Hun var medlem av ekspropriasjonserstatningsutvalget fra 2001 til 2003. I perioden 2008 til 2009 var hun leder for utredningen om frivillig sikring mot tap av felleskostnader i borettslag. I august 2008 ble hun oppnevnt til leder for Havnelovutvalget som la fram sin utredning om forslag til ny havne- og farvannslov i 2018. Hun er leder for Advokatforeningens ekspropriasjonsrettsutvalg. Videre er Bjella nestleder i styret i både Troms Kraft og Stiftelsen Radiumhospitalet.

I 2016 var Bjella prosessfullmektig for Finnmarkseiendommen i Høyesterett sammen med advokat Knut Helge Hurum.

Hun er forfatter av Oreigningsloven. Kommentarutgave (3. utg. 2015) sammen med advokat Erik Keiserud. Boka er en videreføring av tidligere høyesterettsjustitiarius og sivilombudsmann Erling Sandanes kommentarutgave til oreigningsloven fra 1962.

Bøker av Kristin Bjella

  • Bjella, Kristin og Erik Keiserud, Oreigningsloven. Kommentarutgave, 3. utgave. Universitetsforlaget 2015.
  • Kolrud, Helge Jakob m.fl., Voldgiftsloven. Kommentarutgave. Universitetsforlaget 2007.
  • Bjella, Kristin, Gudmund Knudsen, og Magnus Aarbakke, Kommunale selskaper og foretak. Kommuneforlaget 2002.
  • Bjella, Kristin. Interkommunale ansvarlige selskap. Institutt for privatrett 1987.

Kilder

Fagbøker

Artikler