Endring i arbeids­forhold

Styringsrett og arbeidsplikt. 2. utgave

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Denne boken handler om rekkevidden av arbeidsgivers adgang til å endre arbeidstakers oppgaver.

Problemet er klassisk innen arbeidsretten, men er aktualisert og har kommet i et nytt lys, særlig gjennom virksomhetens økte omstillingsbehov. I denne boken undersøkes rekkevidden av og fremgangsmåten ved utøvelse av arbeidsgivers endringsadgang. Norsk arbeidsrett skiller seg her radikalt fra den i våre naboland Danmark og Sverige. Boken har derfor også et komparativt perspektiv, hvor problemstillingene belyses ved en sammenstilling av de respektive nordiske lands løsninger.

  • Fagområde:
  • Utgivelsesår:2016
  • ISBN:9788215027050
  • Sider:352
  • Utgave:2. utgave