Denne tjenesten er i BetaSnart kan du søke og lage utdrag fra litteraturen.Din tilbakemelding hjelper oss å lage en bedre tjeneste. post@juridika.no

Magne Reiten

Jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett .

Jordskiftekandidat 1987.

Reiten ble jordskiftekandidat ved Norges landbrukshøgskole i 1987. Han har tidligere vært jordskifteoverrettsleder i Frostating lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett I 2016 ble han utnevnt til jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett. Reiten er medforfatter av Jordskifteloven. Kommentarutgave (2016).

Bøker av Magne Reiten

  • Bjerva, Øystein J. mfl., Jordskifteloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2016.