Ingrid Aasen

Ingrid Aasen

Fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet.
Cand.jur. 1985.

Med over 30 års erfaring fra Landbruks- og matdepartementet har Aasen bygget betydelig erfaring fra juridiske spørsmål på området. Hennes arbeid har i hovedsak vært knyttet til å utarbeide endringer eller ny lovgivning innen fast eiendom, men også til utarbeidelse av flere stortingsmeldinger.

Aasen ble cand.jur. i 1985 og begynte i Landbruks- og matdepartementet året etter. Landbruks- og matdepartementet har ansvar for matpolitikk og landbrukspolitikken fra primærproduksjon fram til forbrukerne. Aasen er med i fagutvalget for tingsrett og er ofte brukt som foredragsholder på ulike kurs og seminar. Aasen har gjennom mer enn 15 år vært aktiv i styret for Norsk forening for eiendoms- og landbruksrett, og hun sitter også som foreningens representant i Det europeiske landbruksrettsråd.

Hun har vært medlem av Vassdragslovutvalget, som kom med forslag til vassdragsloven av 2000, og hun har hatt en meget sentral rolle ved en rekke endringer i lovgivningen og ved utarbeidelse av nye lover innen Landbruks- og matdepartementets fagfelt. Dette gjelder blant annet ny jordlov i 1995, ny ervervskonsesjonslov i 2003, ny skogbrukslov i 2005 samt omfattende endringer i konsesjonsloven og odelsloven i 2009, endringer i jordloven i 2013 og i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven i 2017. Hun hadde også en sentral rolle i utarbeidelsen av forarbeidene til jordskifteloven av 2013.

Aasen er medforfatter av Jordskifteloven. Kommentarutgave (2016).

Bøker av Ingrid Aasen

Les mer her

Fagbøker