Magne Reiten

Magne Reiten

Jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett.
Jordskiftekandidat 1987.

Reiten ble jordskiftekandidat ved Norges landbrukshøgskole i 1987. Han har tidligere vært jordskifteoverrettsleder i Frostating lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett I 2016 ble han utnevnt til jordskiftelagdommer ved Frostating lagmannsrett. Reiten er medforfatter av Jordskifteloven. Kommentarutgave (2016).

Bøker av Magne Reiten

Fagbøker