Straffesaker i utlandet

Straffesaker i utlandet

Bistand og samarbeid. 1. utgave

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.

Stadig flere norske borgere reiser utenlands, både på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer eller som mistenkt. Media har jevnlig oppslag om slike situasjoner. «Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid» tar for seg spørsmålene om hvilken hjelp man kan få fra norske myndigheter, og hvilke begrensninger som gjelder.

Boken tar opp følgende emner:

 • Statsborgerskapets betydning

 • Rettigheter ved pågripelse og fengsling

 • Konsulær beskyttelse

 • Mulighetene for straffesak i Norge

 • Forberedelse og gjennomføring av straffesak i utlandet

 • Forsvarer, bistandsadvokat og voldsoffererstatning

 • Internasjonalt politisamarbeid

 • Rettsanmodninger og statlig samarbeid

 • Utlevering og arrestordre

 • Soningsoverføring

 • Bøter ilagt i utlandet