Straffesaker i utlandet

Bistand og samarbeid

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.

Stadig flere norske borgere reiser utenlands, både på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer eller som mistenkt. Media har jevnlig oppslag om slike situasjoner. «Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid» tar for seg spørsmålene om hvilken hjelp man kan få fra norske myndigheter, og hvilke begrensninger som gjelder.

Boken tar opp følgende emner:

· Statsborgerskapets betydning

· Rettigheter ved pågripelse og fengsling

· Konsulær beskyttelse

· Mulighetene for straffesak i Norge

· Forberedelse og gjennomføring av straffesak i utlandet

· Forsvarer, bistandsadvokat og voldsoffererstatning

· Internasjonalt politisamarbeid

· Rettsanmodninger og statlig samarbeid

· Utlevering og arrestordre

· Soningsoverføring

· Bøter ilagt i utlandet