Arne Tjaum

Arne Tjaum

Partner i Advokatfirmaet BAHR.
Dr. juris 1996.

Tjaum er spesialist på børs- og verdipapirrett.

Han ble cand.jur. i 1989 og har vært vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo.

Mellom 1990 og 1997 var han amanuensis, stipendiat og førsteamanuensis ved UiO. Han ble dr. juris i 1996, på en avhandling om valuta- og renteswaper. Fra 1990 til 1996 var Tjaum redaksjonssekretær i tidsskriftet Lov og rett. Han ble fast advokat i BAHR i 1997 og har vært partner i firmaet siden 2000.

Tjaums nyeste utgivelse er en bok om verdipapirrett. Tilbudsplikt ved oppkjøp (2014) tar for seg verdipapirhandellovens bestemmelser om en aksjeeiers plikt til å tilby seg å kjøpe de øvrige eiernes aksjer.

Bøker av Arne Tjaum

  • Tjaum, Arne, Tilbudsplikt ved oppkjøp, Universitetsforlaget 2014.
  • Tjaum, Arne, Valuta- og renteswaper: en rettslig studie, Universitetsforlaget 1996.
  • Tjaum, Arne, Randbemerkninger til Hellner og Ramberg, Speciell avtalsrett 1, Köprätt, Andra upplagan: veiledning for norske studenter, TANO 1993.
  • Tjaum, Arne, Valuta- og renteswaper, Norges råd for anvendt samfunnsforskning 1991.
  • Tjaum, Arne, Valutaterminkontrakter: En rettslig analyse, særlig av kontraktens stilling i konkurs, NORAS 1990.

Les mer her

Fagbøker

Artikler