Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

   • lockedForfatning og miljøvern – en analyse av Grunnloven § 110 B

    av
    • Ole Kristian Fauchald
    s. 1 - 84Lesetid ca. 1 time og 45 minutter
   • lockedAksjeanalyse og informasjonsansvar

    av
    • Filip Truyen
    s. 85 - 170Lesetid ca. 1 time og 30 minutter
   • lockedBevisbedømmelse som slutning til beste forklaring

    av
    • Eivind Kolflaath
    s. 171 - 219Lesetid ca. 1 time
   • lockedReindriftssamenes bruksretter og jordskifterettens saklige kompetanse

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 220 - 251Lesetid ca. 40 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMads Bryde Andersen: Advokatretten

    av
    • Stefan Lindskog
    s. 252 - 253Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjarte Askeland: Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør

    av
    • Björn Sandvik
    s. 253 - 258Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedUlrik Rammeskow Bang-Pedersen: Slutafregning

    avs. 258 - 269Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedStåle Eskeland: Strafferett. 2. utgave

    av
    • Vagn Greve
    s. 269 - 272Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedFolke Grauers: Nyttjanderätt. Hyra, bostadsrätt, arrende och tomträtt. 12 Uppl.

    av
    • Gert-Fredrik Malt
    s. 272 - 276Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAnders Holm: Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip

    avs. 276 - 283Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBent Liisberg: Erstatningsansvaret for offentlig servicevirksomhet

    avs. 283 - 286Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedRuth Nielsen: Udbud af offentlige kontrakter. 3. udg.

    av
    • Bjørg Ven
    s. 287 - 291Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedRuth Nielsen og Christina D. Tvarnø: Retskilder & retsteorier

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 291 - 297Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJan Rosén: Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmänns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV- bolags samt fotografers avtal. 3. uppl.

    av
    • Jens Schovsbo
    s. 297 - 299Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGeir Stenseth: Almenningens janusansikt. En sammenlignende rettslig analyse av almennings- og sameieforhold i norsk utmark

    avs. 299 - 302Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    s. 303 - 320Lesetid ca. 19 minutter
 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980