Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit

Spesialrådgiver for Norsk Institusjon for Menneskerettigheter
Ph.d. 2014

Cecilie Hellestveit er jurist, samfunnsviter og konfliktforsker. Hun har doktorgrad om krigens folkerett fra Universitetet i Oslo, og er særlig interessert i hvordan jussen og folkeretten fungerer under kritiske og ekstreme samfunnsforhold.

Cecilie Hellestveit er født 1972 i Bergen. Hennes sterke interesse for rett og urett ble vekket da hun var student ved Birzeit universitetet i Ramallah sommeren 1994. På en reise til Gaza møtte hun en ung palestiner som nettopp var sluppet ut av fem år i israelsk fangenskap. Hun ble rystet over tilstanden hans og skjebnen til familien hans. Hun studerte senere juss ved Universitetet i Bergen parallelt med studier på samfunnsvitenskapelig og historisk fakultet. Den tverrfaglige bakgrunnen ga henne et ekstra perspektiv på jussen. Det må også språkene ha gjort. Under studietiden gikk hun under tilnavnet «hun med alle språkene»: Hun snakker fransk, spansk, russisk, arabisk, tysk og grunnleggende hebraisk.

De siste 20 årene har hun arbeidet med væpnede konflikter og vært tilknyttet ulike forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet, som PRIO, SMR, NUPI, IKOS og ILPI. Hun har også vært tilknyttet tankesmien Atlantic Council i Washington DC og Max Planck-instituttet for folkerett i Heidelberg. Fra 2017 til 2019 var hun seniorrådgiver for forsvarsstaben. Hellestveit er tilknyttet det nyopprettede Folkerettsinstituttet hvor hun arbeider med folkerett og masseødeleggelsesvåpen, regler for stridighetene når ny teknologi (autonomi) inntar de ulike militære domenene land, cyber, sjø og rom, samt dokumentasjon og rettsoppgjør etter kriger. Hellestveit er også spesialrådgiver for Norsk Institusjon for Menneskerettigheter (NIM), hvor hun arbeider med ny teknologi og menneskerettigheter. Hun holder på med en bok sammen med Gro Nystuen om folkerett og internasjonale forhandlinger. Hellestveit redigerer også en internasjonal antologi om statsborgerrettigheter og minoritetsvern i kjølvannet av borgerkriger.

I sin forskning er hun opptatt av det krevende spenningsfeltet mellom folkerett og nasjonal rett. På spørsmål om hvilke saker som er særlig viktig for henne, svarer hun at hun vil definere seg som rettsstatsfundamentalist: «Med det mener jeg et samfunn hvor alle former for makt temmes av loven, og hvor statsmaktene holder hverandre til ansvar. Jeg har levd, studert og arbeidet i svært annerledes samfunn – totalitære (Sovjetunionen, Cuba) og autoritære (Egypt), og har oppholdt meg en del i statsløse og krigsherjede samfunn. Jeg er svært opptatt av at vi i Norge skal klare å ta vare på den demokratiske staten som folk flest har – og kan ha – tillit til. Og som folk flest tar for gitt. Jeg tror hver generasjon må dels konsolidere og dels gjenskape rettsstaten i sin samtid.»

Hellestveit har hatt og innehar en rekke verv. Hun er medlem av Oljefondets etikkråd. Hun har vært nestleder i styret i Flyktninghjelpen, medlem av Utlendingsnemda og Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Hun er nestleder i styret til Oslo World fra 2019, og leder fra april 2021 Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd. Hun var også medlem av etikkutvalget, som sommeren 2020 leverte NOU 2020: 7 Verdier og ansvar — Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. Hellestveit var fast skribent i Morgenbladet fra 2006 til 2014, og deretter i Dagens Næringsliv. Fra 2020 er hun fast skribent i Dag og Tid.

Bøker på norsk av Cecilie Hellestveit

Hellestveit, Cecilie, Ulykkelige Arabia. Verden etter Jemen. Spartacus forlag 2021.

Hellestveit, Cecilie og Gro Nystuen, Krigens folkerett. Norge og vår tids kriger. Universitetsforlaget 2020.

Hellestveit, Cecilie, Syria – en stor krig i en liten verden. Pax 2018.

Fagbøker