Cecilie Rønnevik

Cecilie Rønnevik

Direktør og advokat i Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers.
Cand.jur. 1998.

Rønnevik har jobbet med personvernspørsmål gjennom hele sin yrkesaktive karriere.

Rønnevik ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet jobbet hun i Rikstrygdeverket og deretter i Tollvesenet. I perioden 2003 til 2015 var hun ansatt i Datatilsynet, senest som juridisk fagdirektør.

Deretter gikk veien til advokatbransjen og jobb som advokatfullmektig i Advokatfirmaet DLA Piper. I 2016 begynte Rønnevik som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, hvor hun senere ble senioradvokat. Der bisto hun nasjonale og internasjonale virksomheter med spørsmål særlig knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Fra august 2019 har Rønnevik vært direktør i Advokatfirmaet PriceWaterhouseCoopers, hvor hun også jobber som advokat innen personvern og informasjonssikkerhet. Rønnevik er også kurs- og foredragsholder.

Sammen med Åste Marie Bergseng Skullerud, Jørgen Skorstad og Marius Engh Pellerud er Rønnevik forfatter av Personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave (2018) og Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave (2019).

Bøker av Cecilie Rønnevik

Fagbøker