Cecilie Rønnevik

Senioradvokat hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.
Cand.jur. 1998.

Rønnevik har jobbet med personvernspørsmål gjennom hele sin yrkesaktive karriere.

Rønnevik ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet jobbet hun i Rikstrygdeverket og deretter i Tollvesenet. I perioden 2003 til 2015 var hun ansatt i Datatilsynet, senest som juridisk fagdirektør.

Deretter gikk veien til advokatbransjen og jobb som advokatfullmektig i Advokatfirmaet DLA Piper. I 2016 begynte Rønnevik som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Fra 2019 er hun senioradvokat i firmaet. Der bistår hun nasjonale og internasjonale virksomheter med spørsmål særlig knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Rønnevik er også kurs- og foredragsholder.

Bøker av Cecilie Rønnevik

  • Skullerud, Åste Marie Bergseng mfl., Personvernforordningen(GDPR). Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2018.

Fagbøker