Cecilie Rønnevik

Advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik.

Cand.jur. 1998.

Rønnevik har jobbet med personvernspørsmål gjennom hele sin yrkesaktive karriere.

Rønnevik ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo. Etter studiet jobbet hun i Rikstrygdeverket og Tollvesenet. I perioden 2003 til 2015 var Rønnevik ansatt i Datatilsynet, senest som juridisk fagdirektør. Siden gikk hun over til DLA Piper Norge som advokatfullmektig. Fra 2016 har Rønnevik vært advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiik. Her bistår hun nasjonale og internasjonale virksomheter med spørsmål særlig knyttet til personvern og informasjonssikkerhet. Sammen med Åste Marie Bergseng Skullerud, Marius Pellerud og Jørgen Skorstad er Rønnevik medforfatter av Personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave (2018).

Bøker av Cecilie Rønnevik

  • Skullerud, Åste Marie Bergseng mfl., Personvernforordningen(GDPR). Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2018.