Marius Engh Pellerud

Marius Engh Pellerud

Konsulent i Transcendent Group.
Master i forvaltningsinformatikk 2006.

Pellerud ble master i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo i 2006. I sin masteroppgave drøftet han etableringen av Altinn og tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten. Etter studiet fikk han jobb som IKT-rådgiver i Uninett ABC, før han ble rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratets helsetjenesteseksjon i 2007. Da fagområdet ble flyttet til Helsedirektoratet i 2009, ble Pellerud med. Fra 2012 til 2014 var han rådgiver i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet. Her bidro Pellerud blant annet til en rekke kontroller og gjennomføring av opplæring innen internkontroll og informasjonssikkerhet for personvernombud.

Siden fulgte halvannet år (2015–2016) som seniorkonsulent i konsulentfirmaet Sopra Steria. Pellerud bisto sine kunder med informasjonssikkerhet, personvern, internkontroll og risikovurderinger. I 2016 fikk han jobb i Sparebank 1 Forsikring som personvernombud for SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring. Her har han også bidratt til SpareBank 1s prosjekt for å sikre etterlevelse av personvernforordningen i alle alliansens banker og selskaper.

I 2020 begynte Pellerud som konsulent i Trascendent Group.

Sammen med Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik og Jørgen Skorstad er Pellerud forfatter av Personvernforordningen 2016 (GDPR) (2018) og Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) (2019).

Bøker av Marius Engh Pellerud

Les mer her

  • Pellerud, Marius, «E-forvaltning som rasjonalitet og myte» i Elektronisk forvaltning på norsk - Statlig og kommunal bruk av IKT, Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Fagbokforlaget 2008.

Fagbøker