Marius Engh Pellerud

Personvernombud for Fremtind Forsikring AS og SpareBank 1 Forsikring AS.
Master i forvaltningsinformatikk 2006.

Pellerud ble master i forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo i 2006. I sin masteroppgave drøftet han etableringen av Altinn og tverrsektorielt IKT-samarbeid i staten. Etter studiet fikk han jobb som IKT-rådgiver i Uninett ABC, før han ble rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratets helsetjenesteseksjon i 2007. Da fagområdet ble flyttet til Helsedirektoratet i 2009, ble Pellerud med. Fra 2012 til 2014 var han rådgiver i tilsyns- og sikkerhetsavdelingen i Datatilsynet. Her bidro Pellerud blant annet til en rekke kontroller og gjennomføring av opplæring innen internkontroll og informasjonssikkerhet for personvernombud.

Siden fulgte halvannet år (2015–2016) som seniorkonsulent i konsulentfirmaet Sopra Steria . Pellerud bisto sine kunder med informasjonssikkerhet, personvern, internkontroll og risikovurderinger. I 2016 fikk han jobb i Sparebank 1 Forsikring som personvernombud for SpareBank 1 Forsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring. Her har han også bidratt til SpareBank 1s prosjekt for å sikre etterlevelse av personvernforordningen i alle alliansens banker og selskaper.

Sammen med Åste Marie Bergseng Skullerud, Cecilie Rønnevik og Jørgen Skorstad er Pellerud forfatter av Personvernforordningen 2016 (GDPR) (2018).

Bøker av Marius Engh Pellerud

  • Skullerud, Åste Marie Bergseng mfl., Personvernforordningen(GDPR). Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2018.

Les mer her

  • Pellerud, Marius, «E-forvaltning som rasjonalitet og myte» i Elektronisk forvaltning på norsk - Statlig og kommunal bruk av IKT, Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Fagbokforlaget 2008.

Fagbøker