Hanne Riksheim

Hanne Riksheim

Cand.jur. 1999.

Før Riksheim ble cand.jur. i 1999, studerte hun personalutvikling og ledelse. Etter å ha fullført juss-studiene fikk hun jobb som namsfullmektig i Oslo byfogdembete (2000–2003). Fra 2003 til 2008 var Riksheim seksjonssjef hos Namsfogden i Oslo.

Fra 2008-2012 jobbet hun i Advokatselskapet T.H. Gjesdahl og Lindorff, først et år som advokatfullmektig og siden som advokat. I 2014 skiftet T.H. Gjesdahl navn til Advokatfirma Kontrakt. Samme året ble hun daglig leder i firmaet, og juridisk direktør i Lindorff. Etter sammenslåing med det børsnoterte svenske selskapet Intrum i 2017 er Lindorff/Intrum i dag verdens største selskap innen kreditt- og fordringsadministrasjon.

Med sin bakgrunn fra privat og offentlig innkreving er Riksheim svært engasjert i kompetanseheving innen gjeldsrådgivning. Hun har vært medlem i nasjonal arbeidsgruppe for økonomisk rådgivning i NAV siden 2004, nå i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun var faglig veileder ved etableringen av økonomirådstelefonen i NAV, 800GJELD, i 2009. En brukerundersøkelse gjennomført av SIFO året etter viste at innringerne var svært fornøyd med de rådene de fikk, og ga toppkarakter til tjenesten. Riksheim har i tillegg bistått flere andre offentlige instanser i prosjektarbeid innen gjeldsrådgivning.

Riksheim har tatt på seg ulike verv, inkludert lederrollen i Virke Inkasso Lovutvalg. På vegne av bransjen er det levert en rekke høringsuttalelser, blant annet om personvernforordningen, gjeldsinformasjonsloven og Hvitvaskingslovutvalgets andre delutredning. Hun er også advokatvakt i Advokatforeningens ordning for gratis advokathjelp. Gjennom omfattende kursvirksomhet i Advokatfirma Kontrakt er Riksheim blitt en anerkjent foredragsholder i bransjen. Med sin særskilte kompetanse innen pengekravsrettslige tema har hun skrevet diverse artikler og kronikker om utvalgte problemstillinger.

Bøker av Hanne Riksheim

Fagbøker