Hans Christian Bugge

Hans Christian Bugge

Professor emeritus i miljørett ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1998.

Bugge er siden 2012 professor emeritus i miljørett ved Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo (1968), har doktorgrad i regional planlegging fra Universitetet i Paris (1972) og er dr. juris fra Universitetet i Oslo (1998).

Etter fullførte jusstudier var Bugge vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet (1968-69) og deretter dommerfullmektig i Senja (1969-70).

Bugge ble tidlig engasjert i miljøvern og var embetsmann i Miljøverndepartementet fra det ble opprettet i 1972. Her var han ansatt frem til 1982. Han har også vært underdirektør i Planleggingsavdelingen i Finansdepartementet (1976-77), direktør for Statens forurensningstilsyn (1977-78) og generalsekretær i Redd Barna (1982-91). Han var statssekretær i Departementet for utviklingshjelp 1986-87 under Gro Harlem Brundtlands 2. regjering og var en av hennes nærmeste rådgivere da hun ledet Verdenskommisjonen for miljø og utvikling («Brundtland-kommisjonen»).

Han ble ansatt på Universitetet i Oslo i 1991 og ble professor i miljørett i 1998 på en avhandling om ansvar for forurensningsskade. Han har forsket og undervist i norsk, europeisk og internasjonal miljørett.

Bugge har skrevet og vært redaktør før en rekke bøker. I 2021 ble «Klimarett. Internasjonal, europeisk og nasjonal klimarett mot 2030», med Bugge som redaktør, utgitt på Universitetsforlaget.

Han har også hatt mange offentlige verv og vært medlem av flere utredningsutvalg. Blant annet ledet han Planlovutvalget som utredet plandelen av dagens plan- og bygningslov.

Fagbøker

Artikler