Harald Hauge

Harald Hauge

Partner i Advokatfirmaet Harboe & Co og førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole.
Dr. juris 2008.

Hauge er advokat med doktorgrad i skatterett, og har lang erfaring som skatterådgiver for virksomheter.

I 1997 ble Hauge cand.jur. ved Universitetet i Bergen. Han var stipendiat ved Det juridiske fakultet fra 1997 til 1999 og foreleste samme sted fra 1999 til 2002. I 1999 fikk han også en stilling som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen, og fra 2000 til 2007 var han fast advokat i Wikborg Rein & Co. Han var gjesteforsker ved Harvard Law School i 2004-2005.

I årene 2003 til 2008 var Hauge universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han ble dr. juris i 2008, på avhandlingen Skatterettslig tidfesting på kostnader etter realisasjonsprinsippet.

Før han tok doktorgraden, skrev Hauge en særavhandling om realisasjonsprinsippet med fokus på tidfesting av inntekter. I selve doktoravhandlingen analyserer han den skatterettslige fradragsretten for kostnader knyttet til fremtidige realforpliktelser samt usikre og betingede kostnader. Dette er også hovedtemaet i hans bok Realisasjonsprinsippet – skatterettslig tidfesting av kostnader (2012).

I 2008 ble Hauge partner i Advokatfirmaet Harboe & Co, som spesialiserer seg på skatte- og avgiftsrett. Særlig arbeider han med problemstillinger knyttet til omstrukturering av forretningsvirksomhet og skattespørsmål innen Private Equity – fond som investerer i ikke-børsnoterte bedrifter.

Siden 2008 har han også vært foreleser ved Det juridiske fakultet ved UiO og ved Norges Handelshøyskole. Han er foredragsholder i ulike skattefaglige fora på NHH, BI og i Skatteetaten. Ved NHH ble han førsteamanuensis II i 2009.

Hauge har publisert flere artikler om skatterettslige emner, og han har skrevet kommentarer til skatteloven i Norsk Lovkommentar.

Bøker av Harald Hauge

Kilder

Fagbøker

Artikler