Matias Apelseth

Matias Apelseth

Advokat i Kluge Advokatfirma.
Master i rettsvitenskap 2017.

Matias Apelseth er advokat i Kluge og arbeider med byggeprosjekter og tvisteløsning.

Matias Apelseth er født i 1991 og ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Under studietiden ga Apelseth ut introduksjonsboken Dynamisk tingsrett til eksamen på Universitetsforlaget. I 2017 begynte Apelseth som advokatfullmektig i Kluge Advokatfirmas avdeling for eiendom og entreprise, og siden 2019 har han jobbet som advokat samme sted. Hovedtyngden i Matias’ arbeid knytter seg til fast eiendom, entreprise og kontraktsforhold. Han har bred erfaring med tvisteløsning, og da særlig for aktører i byggebransjen. I 2021 ga Apelseth, sammen med Espen Nyland, ut boken Byggeteknisk viten på Universitetsforlaget.

Ved siden av stillingen som advokat i Kluge er Matias blant annet styremedlem i Ungt Entrepriseforum og tilknyttet Universitetet i Tromsø som sensor ved Det juridiske fakultet.

Bøker av Matias Apelseth

Apelseth, Matias, Dynamisk tingsrett til eksamen, 2. utgave, Universitetsforlaget 2018.

Apelseth, Matias og Espen Nyland, Byggeteknisk viten, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker