Espen Nyland

Espen Nyland

Advokat i Kluge Advokatfirma.
Cand.jur. 1999.

Kluge-advokat som arbeider med fast eiendom, byggeprosjekter og tvisteløsning.

Nyland (f. 1972) ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 1999. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Fra 1999 til dags dato har Nyland jobbet i Kluge Advokatfirmas avdeling for eiendom og entreprise. Hovedtyngden i Nylands arbeid knytter seg til fast eiendom, entreprise og tvisteløsning – og han har blant annet møterett for Høyesterett. I 2021 ga Nyland, sammen med Matias Apelseth, ut boken Byggeteknisk viten på Universitetsforlaget. Nyland har tidligere også vært medforfatter av boken Foreldelse av fordringer på Universitetsforlaget.

Bøker av Espen Nyland

Nyland, Espen og Matias Apelseth, Byggeteknisk viten, Universitetsforlaget 2021.

Kjørven, Marte Eidsand m.fl., Foreldelse av fordringer, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker

Artikler