Mia Marie Nordhagen

Mia Marie Nordhagen

Politiadvokat i Oslo politidistrikt.
Master i rettsvitenskap 2009.

Nordhagen fullførte master i rettsvitenskap i 2009 ved Universitetet i Oslo. Hun skrev sin masteroppgave om pressens kildevern i straffesaker. Etter ferdig utdanning begynte hun å jobbe i Utlendingsnemnda før hun i 2011 gikk over i stillingen som juridisk utreder i Borgarting lagmannsrett. I 2013 ble Nordhagen politiadvokat på allmennavsnittet, først et par måneder i Vestfold politidistrikt, før hun begynte i Romerike politidistrikt (nå Øst politidistrikt) vinteren samme år. Fra og med januar 2018 er Nordhagen politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Sammen med Caroline Lundblad er Nordhagen forfatter av boken Prosessnøkkelen, som kom i 11. utgave i 2014.

Bøker av Mia Marie Nordhagen

Fagbøker