Mona Martnes

Mona Martnes

Postdoktor ved Universitetet i Tromsø.
Ph.D. 2019.

Mona Martnes forsker på barnerett ved Universitetet i Tromsø. Hun er særlig interessert i spørsmål innenfor utlendingsrett, helserett og strafferett som berører barns rettigheter.

Mona Martnes er født i 1986 og ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2013. Etter studiet var hun lektor ved Universitetet i Tromsø, før hun ble doktorgradsstipendiat samme sted i 2014. I 2019 forsvarte hun doktoravhandlingen Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning. Avhandlingen ble i 2021 utgitt i bokform på Universitetsforlaget og har dannet grunnlag for en ny digital opplæringsløsning i Utlendingsdirektoratet. Som postdoktor forsker hun på barns rett til helse, en rettighet som følger av FNs konvensjon om barns rettigheter artikkel 24. Prosjektet undersøker hvordan samfunnet, ved hjelp av ulike juridiske virkemidler, kan ivareta barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard. Ved siden av forskningen underviser hun ved UiT i bl.a. forvaltningsrett og menneskerettigheter. Hun er også sensor og veileder ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet.

Bøker av Mona Martnes

Martnes, Mona, Barnets beste. Rettighetens innhold i saker om opphold på humanitært grunnlag og utvisning, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker

Artikler