Ragnhild J. Nakling

Ragnhild J. Nakling

Partner i Advokatfirmaet Ræder
Master i rettsvitenskap 2007

Ragnhild J. Nakling har bred og langvarig erfaring med rådgivning og prosedyre innenfor hele arbeidsrettsfeltet.

Nakling er født i 1982 og fullførte masteren i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2007. Etter endt utdanning begynte hun karrieren i Utenriksdepartementets rettsavdeling, hvor hennes sentrale arbeidsområder var internasjonal havrett og miljørett. I denne perioden både deltok hun og ledet Norges delegasjoner til ulike resolusjonsforhandlinger og juridiske prosesser i FN. Deretter gikk veien videre til advokatbransjen, hvor Nakling i 2010 begynte som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm. Der ble hun senere fast advokat og deretter senioradvokat. I 2020 var Nakling partner i Storeng, Beck & Due-Lund, og hun har siden 2021 vært partner i Advokatfirmaet Ræder. I perioden 2013-2015 var hun dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Nakling arbeider med alle sider av arbeidsretten, både individuelle og kollektive forhold. I tillegg jobber hun med personvern- og pensjonsspørsmål. Hun har bistått med en rekke granskinger og utredninger innen arbeidsrettsfeltet og prosederer jevnlig for domstolene.

Nakling har i flere år vært sensor ved Universitetet i Bergen, og benyttes ofte som foreleser og foredragsholder om arbeidsrettslige tema.

Bøker

  • Nakling, Ragnhild J. og Julie Piil Lorentzen, Ferieloven, Universitetsforlaget 2020

Fagbøker