Julie Piil Lorentzen

Julie Piil Lorentzen

Advokat i Wiersholm
Master i rettsvitenskap 2015

Piil Lorentzen arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og kontraktsrett. Hun bistår klienter med rådgiving og tvisteløsning knyttet til blant annet ansettelse og opphør av arbeidsforhold samt omorganiseringsprosesser.

Piil Lorentzen tok en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2015. I sin masteroppgave drøftet hun den nye arbeidsgiverens mulighet til å endre de overførte arbeidernes arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse. Mer konkret var spørsmålet om og hvor lenge den nye arbeidsgiveren må forholde seg til arbeidsvilkår i tidligere arbeidsgivers tariffavtale. Problemstillingen er både relevant for arbeidsgiver og arbeidstaker, og har blant annet stor betydning for ny arbeidsgivers mulighet til å sikre ro og stabilitet i virksomheten. En bearbeidet versjon av avhandlingen er publisert i Tidsskrift for Arbeidsrett (2016). Her skriver Piil Lorentzen blant annet om betydningen av henvisningsbestemmelser ved virksomhetsoverdragelse, vilkårene i arbeidsmiljøloven § 16-2 annet ledd, samt hvordan tariffavtalevilkår i sjeldne tilfeller kan leve videre etter tariffavtalens utløp, som del av arbeidstakerens individuelle arbeidsavtale. Hun konkluderer med at dette heller ikke er utelukket ved virksomhetsoverdragelse.

Etter fullført eksamen fikk Piil Lorentzen stillingen som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Wiersholm. Sammen med en gruppe av nåværende og tidligere advokater hos Wiersholm står Piil Lorentzen som medforfatter av boken Omstilling og nedbemanning (3. utg. 2016). Her behandles praktiske og rettslige problemstillinger som melder seg så snart en virksomhet gjennomgår endringer som vil gripe inn i arbeidstakernes stilling og hverdag.

Bøker av Julie Piil Lorentzen

  • Nakling, Ragnhild J. og Julie Piil Lorentzen, Ferieloven, Universitetsforlaget 2020

Les mer her

Fagbøker

Artikler