Susann Funderud Skogvang

Susann Funderud Skogvang

Lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
Ph.d. i rettsvitenskap 2012.

Skogvang er ekspert på samerett. Hennes forskning, undervisning og foredragsvirksomhet er primært innenfor menneskerettigheter, særlig same- og urfolksrett og barnerett, men også fiskerirett og statisk tingsrett står hennes hjerte nær.

Skogvang ble cand.jur. i juni 2000 ved Universitetet i Tromsø. Etter studiet jobbet hun et år på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. I denne perioden skrev hun første utgave av boken Samerett, som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2002. Hun var advokatfullmektig/advokat i Arntzen de Besche i tre år (2001–2004), hvor hun var tilknyttet firmaets arbeidsretts- og prosedyregruppe og siden utreder i Norges høyesterett fra 2004 til 2006. I 2005 var hun i tillegg co-sekretær for Ekspertgruppen for Nordisk samekonvensjon som ble ledet av Carsten Smith.

I 2006 flyttet Skogvang tilbake til Tromsø og ble stipendiat ved Det juridiske fakultet, hvor hun i 2012 disputerte og forsvarte avhandlingen «Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann». Hun ble ved fakultetet, først som førsteamanuensis og i september 2014 ble Skogvang utnevnt til professor ved det som nå heter Universitetet i Tromsø - Noregs arktiske universitet. I april 2015 ble hun utnevnt til lagdommer i Hålogaland lagmannsrett etter en kort konstitusjon ved samme domstol.

Skogvang er tidligere styreleder i urfolksfestivalen Riddu Riđđu (2011–2015), var medlem i Kystfiskeutvalget for Finnmark (2006–2008) og ledet i perioden 2013–2017 en avdeling i Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Hun er utnevnt som nemndsleder også i den nye Diskrimineringsnemnda for perioden 2018-2021. I 2016 ble Skogvang medlem i rådgivende utvalg for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Utvalget skal bidra med informasjon, råd og innspill til Nasjonal institusjon for menneskerettigheters arbeid.

Skogvang er forfatter av boken Samerett, som kom i 3. utgave i 2017, og har skrevet en rekke fagartikler.

Bøker av Susann Funderud Skogvang

  • Skogvang, Susann Funderud, Samerett. 3. utg, Universitetsforlaget 2017.
  • Skogvang, Susann Funderud, Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann, Universitetsforlaget 2012.
  • Skogvang, Susann Funderud, Samerett. Om samenes rett til en fortid, nåtid og framtid, Universitetsforlaget 2002.
  • Allard, Christina og Susann Funderud Skogvang: Indigenous Rights in Scandinavia. Autonomous Sami Law. Ashgate Publishing Limited 2015.

Les mer her

Fagbøker

Artikler