Marianne Jenum Hotvedt

Marianne Jenum Hotvedt

Førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Ph.d. i rettsvitenskap i 2015.

Hotvedt forsker på individuell arbeidsrett.

Hotvedt ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2002. Etter studiet fikk hun jobb hos Justisdepartementets lovavdeling, før hun ble ansatt i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2005. I 2009 ble hun stipendiat ved Universitetet i Oslo. Fra april til november 2012 jobbet Hotvedt i Maritim avdeling i Nærings- og handelsdepartementet. Der var hun seniorrådgiver og utvalgssekretær for Skibsarbeidslovutvalget som var ledet av Hans Jacob Bull (Bull-utlvalget). Deretter fortsatte arbeidet som ledet frem til en ph.d. i rettsvitenskap i 2015 på avhandlingen «Arbeidsgiverbegrepet . En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter». Etter å ha disputert begynte Hotvedt å jobbe som postdoktor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Fra høsten 2018 jobber Hotvedt som førsteamanuensis ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Der jobber hun primært med forskning innen arbeidsrett. I tillegg underviser Hotvedt blant annet i individuell og kollektiv arbeidsrett.

Bøker av Marianne Jenum Hotvedt

  • Skjønberg, Alexander Næss, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt, Individuell arbeidsrett, 2. utg. Gyldendal Juridisk 2017.
  • Hotvedt, Marianne Jenum, Arbeidsgiverbegrepet, Gyldendal Juridisk 2016.
  • Mulder, Bernard Johann mfl., Sui generis. Festskrift til Stein Evju, Universitetsforlaget 2016.
  • Hotvedt, Marianne Jenum mfl., Skiparbeidsloven med kommentarer, Fagbokforlaget 2014.
  • Syse, Aslak og Marianne Jenum Hotvedt, Barn ventes. Rettigheter for småbarnsforeldre, Gyldendal Akademisk 2008.

Fagbøker

Artikler