Marianne Jenum Hotvedt

Postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Ph.d. i rettsvitenskap i 2015.

Hotvedt forsker på individuell arbeidsrett.

Hotvedt ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2002. Etter studiet fikk hun jobb hos Justisdepartementets lovavdeling, før hun ble ansatt i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2005. I 2009 ble hun stipendiat ved Universitetet i Oslo. Dette ledet frem til en ph.d. i rettsvitenskap i 2015 på avhandlingen «Arbeidsgiverbegrepet . En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter».

Bøker av Marianne Jenum Hotvedt

  • Skjønberg, Alexander Næss, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt, Individuell arbeidsrett, 2. utg. Gyldendal Juridisk 2017.

  • Hotvedt, Marianne Jenum, Arbeidsgiverbegrepet, Gyldendal Juridisk 2016.

  • Mulder, Bernard Johann mfl., Sui generis. Festskrift til Stein Evju, Universitetsforlaget 2016.

  • Hotvedt, Marianne Jenum mfl., Skiparbeidsloven med kommentarer, Fagbokforlaget 2014.

  • Syse, Aslak og Marianne Jenum Hotvedt, Barn ventes. Rettigheter for småbarnsforeldre, Gyldendal Akademisk 2008.

Fagbøker

Artikler