Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlige redaktører:
Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR
Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nina Kroken, advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo
Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 2

   • lockedDeltid og ansiennitet - en kommentar

    av
    • Stein Evju
    s. 110 - 120Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedFredsplikt og politiske aksjoner

    av
    • Hilde Wiig Nicolaysen
    s. 151 - 209Lesetid ca. 1 time og 45 minutter
   • lockedPrøvetid i privat og statlig sektor

    avs. 221 - 249Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAnsattes ytringsfrihet og sosiale medier

    av
    • Audun Olsen
    s. 250 - 265Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOm begrepet «sosial dumping»

    avs. 266 - 278Lesetid ca. 16 minutter
  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004