Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlige redaktører:
Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR
Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nina Kroken, advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo
Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

cover
 • 2019

 • 2018

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedPrøvelsesrett på prøve

    avs. 1 - 36Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedArbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll

    avs. 37 - 60Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedUlønnet velferdspermisjon

    av
    • Henning Jakhelln
    s. 61 - 76Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedBruk av tvungen lønnsnemnd i Norge

    av
    • Åsmund Arup Seip
    s. 77 - 84Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedForbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon

    av
    • Vegard Veggeland
    s. 85 - 96Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedKan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake?

    avs. 97 - 106Lesetid ca. 15 minutter
   • locked«Akademiker-dommere» til Arbeidsretten?

    av
    • Kurt Weltzien
    s. 107 - 108Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedBegrepet «arbeidsvederlag» i ferieloven § 10 (1)

    av
    • Ove A. Vanebo
    • Marco Lilli
    s. 109 - 130Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJan L. Backer og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall

    av
    • Henning Jakhelln
    s. 131 - 134Lesetid ca. 6 minutter
 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004