Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Tron Sundet, nestleder, Arbeidsretten

Redaktører

Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Andreas van den Heuvel, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Tarjei Thorkildsen, advokat, Advokatfirmaet BAHR

Redaksjonssekretærer

Anne-Beth Meidell Engan, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd

Alex Borch, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Einar Engh, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Imran Haider, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Christopher Hansteen, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Nina Kroken, advokat, COWI AS

Mona Næss, arbeids- og sosialråd, Den Norske Delegasjonen til EU

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder, Domstolkommisjonen

Eli Aasheim, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Kurt Weltzien, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Kontakt

Arbeidsrett, c/o Tron Sundet, Arbeidsretten, Postboks 8015 Dep, 0030 Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedPrøvelsesrett på prøve

    avs. 1 - 36Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedArbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll

    avs. 37 - 60Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedUlønnet velferdspermisjon

    av
    • Henning Jakhelln
    s. 61 - 76Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedBruk av tvungen lønnsnemnd i Norge

    av
    • Åsmund Arup Seip
    s. 77 - 84Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedForbudet mot endring i arbeidsvilkår etter arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd – særlig om pensjon

    av
    • Vegard Veggeland
    s. 85 - 96Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedKan verneombudet trekke seg eller kalles tilbake?

    avs. 97 - 106Lesetid ca. 15 minutter
   • locked«Akademiker-dommere» til Arbeidsretten?

    av
    • Kurt Weltzien
    s. 107 - 108Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedBegrepet «arbeidsvederlag» i ferieloven § 10 (1)

    av
    • Ove A. Vanebo
    • Marco Lilli
    s. 109 - 130Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJan L. Backer og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall

    av
    • Henning Jakhelln
    s. 131 - 134Lesetid ca. 6 minutter
 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004