Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Tron Sundet, nestleder, Arbeidsretten

Redaktører

Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Andreas van den Heuvel, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Tarjei Thorkildsen, advokat, Advokatfirmaet BAHR

Redaksjonssekretærer

Anne-Beth Meidell Engan, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd

Alex Borch, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Einar Engh, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Imran Haider, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Christopher Hansteen, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Nina Kroken, advokat, COWI AS

Mona Næss, arbeids- og sosialråd, Den Norske Delegasjonen til EU

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder, Domstolkommisjonen

Eli Aasheim, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Kurt Weltzien, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Kontakt

Arbeidsrett, c/o Tron Sundet, Arbeidsretten, Postboks 8015 Dep, 0030 Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedNyere høyesterettspraksis om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område

    av
    • Lasse Gommerud Våg
    • Norunn Løkken Sundet
    s. 1 - 17Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedDen alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler

    av
    • Alexander Næss Skjønberg
    s. 18 - 38Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedEftervirkning, bundethet og endringsadgang

    av
    • Stein Evju
    s. 39 - 69Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedArbeidskampens maktmidler

    av
    • Tor Olav Carlsen
    s. 70 - 92Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedForhåndsavtaler om arbeid ved konflikt

    av
    • Aira Din
    s. 93 - 181Lesetid ca. 2 timer
   • lockedLockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter

    av
    • Kristin Alsos
    • Kristine Nergaard
    s. 182 - 201Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedOm fast og midlertidig ansettelse etter lovendring 1. januar 2019, og om betydningen av nyere høyesterettspraksis for adgangen til midlertidig ansettelse i forbindelse med omstillinger

    av
    • Marion Holthe Hirst
    • Mårten Brandsnes Faret
    s. 202 - 220Lesetid ca. 30 minutter
 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004