Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedUtilbørlighetsbegrepet i dekningslovens § 5–9

    avs. 105 - 131Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm køberens afvisningsret ved tilvirkningskøb

    av
    • Jørgen Nørgaard
    s. 132 - 138Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedEn innføring i prosedyreteknikk

    av
    • Johan Hjort
    s. 139 - 163Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedPengespill på Internett – en oversikt

    av
    • Halvor Manshaus
    s. 164 - 168Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedProfessor Nygaards tolkning av Høyesteretts dom i Stokstadsaken, Rt 1996 s 958. Skal skadelidte ikke lenger ha et fullverdig liv?

    av
    • Svein Jøsang
    s. 169 - 170Lesetid ca. 2 minutter
   • locked«Nytt fra Høyesterett»

    s. 171 - 177Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 1-2

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980