Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • lockedTolkningsstiler ved kontraktstolkning – en introduksjon

    avs. 61 - 108Lesetid ca. 1 time
   • lockedEn ny rettskildelære?

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 109 - 120Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedFra perioden 17. februar til 7. april 2006

    s. 121 - 124Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 1

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001