Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

Ansvarlig redaktør

Henriette N. Tøssebro, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Agnes Andenæs

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent, Justis- og beredskapsdepartementet

Hans Morten Haugen, professor, VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d., Studieseksjonen, Universitetet i Oslo

Miriam Kveen, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen

Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

E-post: kj-redaktor@rpf.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedPro bono

    av
    • Erlend Dahl
    s. 151 - 154Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedLitteratur i den argumentative ret

    av
    • Stine Jørgensen
    s. 155 - 167Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedRadikal i en juristskapt virkelighet

    av
    • Martin Eiebakke
    s. 168 - 183Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedStolthet og fordom – til rettsretorikkens etos

    avs. 184 - 200Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedUrinprøver i forbindelse med metadonbehandling og forholdet til legalitetsprinsippet

    av
    • Benjamin Nordhaug
    • Ann Kathrin Nordbø
    s. 201 - 203Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedRettshjelp til fattige

    av
    • Anne Sofie Hippe
    • Endre S. Refsdal
    s. 204 - 225Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedSosialtjenestesatser og forsvarlig livsopphold

    av
    • Trond Skaug
    s. 226 - 230Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedNår rekrutteringsselskap bryter arbeidsmiljøloven – fritt fram mens vi venter på et helhetlig diskrimineringsvern?

    av
    • Anne Kirsti Lunde
    s. 231 - 235Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedGransking

    avs. 236 - 252Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedReferat fra Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2007

    s. 253 - 256Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2006

 • 2005

 • 2004