Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kritisk juss | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 3

   • lockedNødetatenes bistandsplikt overfor politiet

    av
    • Johan Boucht
    s. 109 - 140Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedKan selvkostprinsippet påberopes av den enkelte borger ved beregning av offentlige gebyrer?

    avs. 141 - 179Lesetid ca. 50 minutter
   • Debatt

    lockedOmgåelsesekteskap som grunnlag for å avslå søknad om familieinnvandring

    avs. 180 - 184Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedIkke-juristers bruk av rettsregler

    av
    • Wenche Natland Dahlen
    • Elizabeth Langsrud
    s. 185 - 206Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedVerneting og domssogns utstrekning

    av
    • Peter Ørebech
    s. 207 - 211Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004