Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Henriette N. Tøssebro
    s. 1 - 1Lesetid under 1 minutt
   • lockedProhibition on research involving psychiatric patients subject to coercion

    av
    • Søren Birkeland
    • Kathryn Berzins
    • John Baker
    • Titti Mattsson
    • Karl Harald Søvig
    • Frederik Gildberg
    s. 2 - 29Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedKvinnekonvensjonen 40 år

    av
    • Anne Hellum
    s. 30 - 35Lesetid ca. 6 minutter
   • Debatt

    lockedKritisk kriminalomsorg for kvinner

    av
    • Helena Aanstad
    • Ingeborg Amalie Solli
    • Mari Tvedten Smith-Gahrsen
    s. 36 - 49Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedTros- og livssynspolitikk mellom frihet og forventning: Jehovas vitner, demokratisk deltakelse og statsstøtte

    av
    • Sturla J. Stålsett
    s. 50 - 71Lesetid ca. 24 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004