Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kritisk juss | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedTemanummer om ny forvaltningslov

    av
    • Henriette N. Tøssebro
    s. 3 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedForvaltningsloven og offentlig innsynsrett etter EMK artikkel 10

    av
    • Marius Mikkel Kjølstad
    s. 4 - 26Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedKonsulentbistand i saksforberedelsen

    av
    • Tarjei Ellingsen Røsvoll
    s. 27 - 45Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedSakskostnadsansvaret i forvaltningsloven

    av
    • Ida Tønnessen
    s. 46 - 55Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedBetingelser for ugyldighet – belyst med Forvaltningslovutvalgets forslag til ugyldighetsregel

    av
    • Anders Løvlie
    s. 56 - 80Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedOmgjøring i ny forvaltningslov

    av
    • Maja Sandvik Schartum
    • Solveig Selmer Rønningen
    s. 81 - 94Lesetid ca. 18 minutter
   • Debatt

    lockedForvaltningens kan-skjønn ved omgjøring

    av
    • Veronica Edland
    s. 95 - 106Lesetid ca. 14 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004