Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Kritisk juss | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedMinneord: Jens Petter Berg

    av
    • Andreas Galtung
    s. 73 - 75Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedAnsvaret for uaktsom medvirkning etter straffeloven

    av
    • Anders Løvlie
    s. 76 - 109Lesetid ca. 45 minutter
   • Debatt

    lockedFratakelse av vergeoppdrag – selvbestemmelse og forsvarlig utredning av vergehavers interesser

    avs. 110 - 113Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedHjorth-søstrenes romaner Arv og miljø og Fri vilje – romaner som normativ kilde i jussen

    av
    • Jussi Pedersen
    s. 114 - 124Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedFastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse

    av
    • Tina Gerdts-Andresen
    s. 125 - 153Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004