Kritisk juss

Kritisk juss ble etablert i 1974, og publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser om rettspolitiske, juridiske og samfunnsmessige problemer knyttet til rettsstaten. Tidsskriftet er tverrfaglig og er, i tillegg til det juridiske, en arena for problemstillinger som grenser opp mot samfunnsfag, psykologi, lingvistikk, filosofi og andre relevante disipliner.

Tidsskriftet retter seg spesielt mot debatter om rettslige og rettspolitiske problemstiller, om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Tidsskriftet er særlig opptatt av problemstillinger som tar opp svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Kritisk juss utgis av Universitetsforlaget på vegne av Rettspolitisk forening.

Ansvarlig redaktør

Henriette N. Tøssebro, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Agnes Andenæs

Redaksjon

Thomas Malmer Berge, førstekonsulent, Justis- og beredskapsdepartementet

Hans Morten Haugen, professor, VID Vitenskapelige Høgskole

River Hustad, ph.d., Studieseksjonen, Universitetet i Oslo

Miriam Kveen, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Johannes F. Nilsen, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen

Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Ansvarlig for sosiale medier

Vjosa Maxhuni

Kontakt

E-post: kj-redaktor@rpf.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

  • Utgave 3-4

   • lockedOm rettspolitikk

    av
    • Christoffer C. Eriksen
    s. 139 - 157Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedStrafferettslig psykose – bevistema og beviskrav

    av
    • Anders Løvlie
    s. 158 - 180Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedRettssosiologisk teori i komplekse samfunn: Hva slags teori har vi behov for?

    av
    • Inger-Johanne Sand
    s. 181 - 203Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedNoen ord om formalisering, individualisering og tolking av henleggelsesbeslutninger

    av
    • Runar Torgersen
    s. 204 - 222Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedBegrensninger i adgangen til å fingere skyld

    avs. 223 - 243Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRettshjelp som når ut – Gatejuristens videreutvikling av rettshjelpsmodell

    av
    • Line Seglem Larsen
    s. 244 - 247Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedTvang i psykisk helsevern – Paulsrudutvalgets forslag i et diskrimineringsperspektiv

    av
    • Guri Hestflått Gabrielsen
    s. 248 - 260Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedThe Development of Legal Aid Systems in the Western Balkans. A Study of Controversial Reforms in Croatia and Serbia

    av
    • Alan Uzelac
    • Barbara Preložnjak
    s. 261 - 287Lesetid ca. 40 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBibliografi – Jon T. Johnsen

    av
    • Bård Sverre Tuseth
    s. 288 - 294Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004