Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

   • Leder

    lockedTomtefeste – eit forelda rettsinstitutt?

    av
    • Ernst Nordtveit
    s. 321 - 322Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedDen norske kirkes private autonomi

    av
    • Arne Fliflet
    s. 323 - 345Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedStraffeloven § 317 – om spørsmål knyttet til formuleringen ‘utbytte av en straffbar handling’

    av
    • Anne-Mette Dyrnes
    s. 346 - 356Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedEffektivisering av sivilprosessen i Tyskland - relasjonsmetoden og begrensning av muntlighetsprinsippet

    av
    • Rolf Uecker
    s. 357 - 363Lesetid under 1 minutt
   • lockedBilansvarsloven §7 og EØS-rett: noen kommentarer etter Finanger-saken

    av
    • Espen Skjerven
    s. 364 - 375Lesetid ca. 17 minutter
   • Debatt

    lockedSkadebot for utgifter. Rott-dommen i Rt. 1999 s. 1967

    av
    • Svein Jøsang
    s. 376 - 378Lesetid ca. 4 minutter
   • Debatt

    lockedKommentar til en kommentar

    avs. 378 - 379Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedKobbes kommentarer til husleieloven

    avs. 379 - 384Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 5

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962