Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

  • Utgave 9-10

   • lockedUavhengige advokater

    av
    • Helge Aarseth
    s. 529 - 530Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedEF-domstolens og EFTA-domstolens praksis i 2000 og 2001

    av
    • Per Andreas Bjørgan
    • Peter Dyrberg
    • Niels Fenger
    s. 531 - 563Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedKjells Markiser: En høyesterettsdom om kassekreditt, pant og omstøtelse – Rt. 2001 s. 1136

    avs. 564 - 584Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedMenneskerettsvernet i straffeprosessen. Er det behov for en mer aktiv lovgiver?

    av
    • Jon T. Johnsen
    s. 585 - 605Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUaktsom overtredelse av saltvannsfiskeloven § 53

    av
    • Irene Dahl
    s. 606 - 619Lesetid under 1 minutt
   • lockedSannsynleggjering av «kravet» i tvangsfullføringslova § 15-6 i asyl- og forfølgingssaker – nokre merknader til Rt. 2001 s. 295

    avs. 620 - 625Lesetid ca. 9 minutter
   • Debatt

    lockedInjurier verre enn knyttneveslag

    av
    • Per Danielsen
    s. 626 - 627Lesetid ca. 3 minutter
   • Debatt

    lockedMortifikasjon og rettsstrid i Norge og EMD

    av
    • Per Danielsen
    s. 627 - 628Lesetid ca. 3 minutter
   • Debatt

    lockedInjurieretten og personvernet

    avs. 629 - 631Lesetid ca. 4 minutter
   • Debatt

    lockedMortifikasjon – ein veleigna reaksjon i ærekrenkingssaker

    av
    • Bjørnar Borvik
    s. 632 - 636Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedPersonnytt 2002

    s. 639 - 640Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962