Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedForslaget til lov om Finnmark

    av
    • Kirsti Strøm Bull
    s. 385 - 386Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedKonsesjon og boplikt for boligeiendommer

    avs. 387 - 394Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedRettstoksikologi på villspor

    av
    • Bjørnar Olaisen
    s. 395 - 406Lesetid under 1 minutt
   • lockedSyndens sanne ansikt?

    av
    • Ragna Aarli
    s. 407 - 420Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedIkke skyt pianisten – om pressens videreformidlingsrett

    av
    • Jon Wessel-Aas
    s. 421 - 426Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTorstein Frantzen: Arveoppgjør ved internasjonale ekteskap. / Helge J. Thue: Internasjonal privatrett

    av
    • Vera Holmøy
    s. 427 - 437Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAsbjørn Kjønstad: Erstatningsretten i utvikling

    avs. 438 - 442Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedRoald Martinussen: Forbrukerkjøp

    s. 443 - 447Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962