Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

  • Utgave 10

  • Utgave 8-9

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedFarleg fridom?

    avs. 1 - 2Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedIdealet om brukerorientering i helse- og sosialtjenesten

    av
    • Alice Kjellevold
    s. 3 - 25Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedEØS-avtalens artikkel 125, med særlig vekt på diskusjonen i NOU 2004: 26 Hjemfall

    av
    • Peter Ørebech
    s. 26 - 45Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedNettselskapets erstatningsansvar overfor forbruker ved mangelfull strømleveranse: Hvem bør ha risikoen for påregnelige årsaksforhold utenfor nettselskapets kontroll?

    av
    • Henrik M. Inadomi
    s. 46 - 64Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedInnløsning av festerett – forholdet til pant og andre heftelser i grunneiendom og festerett

    avs. 65 - 82Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRettsvitenskapens oppgaver i dagens samfunn

    av
    • Ellen Eftestøl-Wilhelmsson
    s. 83 - 97Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedUnødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn

    avs. 98 - 105Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedMakt og urett – kommentar til en rettsteoretisk kritikk av Makt- og demokratiutredningen

    av
    • Øyvind Østerud
    s. 106 - 116Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedLovregulering på tvers av barnets beste – forbudet mot delt omsorg i lys av barnekonvensjonen artikkel 3

    av
    • Øivind Østberg
    s. 117 - 119Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMorten Kinander (red.): Makt og rett. Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring

    av
    • Carsten Henrichsen
    s. 120 - 126Lesetid ca. 11 minutter
 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962