Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør:
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 10

  • Utgave 9

   • Leder

    lockedRegler og tilsyn etter bankkrisen

    av
    • Mads Andenæs
    s. 513 - 514Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedInnløsning og forlengelse av festeavtaler: Er lovbestemt innløsningsrett et hensiktsmessig virkemiddel for å verne festerens interesser?

    av
    • Einar Bergsholm
    s. 515 - 528Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedFinnmarksmodellen for rettighetskartlegging også utenfor Finnmark?

    av
    • Bernhard Vigen
    s. 529 - 545Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedProfessor P.A. Munchs hestehandel

    av
    • Kirsti Strøm Bull
    s. 546 - 553Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedNy forvaltningslov

    av
    • Bernt Frydenberg
    s. 554 - 555Lesetid ca. 4 minutter
   • Debatt

    lockedEkspropriasjonsrett på avveier? – en replikk til dommer Skoghøy

    av
    • Magne Revheim
    s. 556 - 557Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEndre Stavang: Erstatningsrettslig analyse

    av
    • Bjarte Askeland
    s. 558 - 562Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBorgar Høgetveit Berg (red.): Voldgiftsloven med kommentarer

    avs. 562 - 574Lesetid ca. 21 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedReiner Schulze (red.): Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law

    avs. 574 - 576Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 5-6

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001