Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

   • Leder

    lockedEMD styrker omdømmevernet

    av
    • Ragna Aarli
    s. 321 - 322Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedPraktiseringen av krav til dommerhabilitet i Norges Høyesterett

    avs. 324 - 341Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedInterkommunalt samarbeid og egenregi – en avklaring fra EF-domstolen

    av
    • Janicke Wiggen
    s. 342 - 360Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedLovvalg i internasjonal kommersiell voldgift – Et tillegg og et forskningsprosjekt

    avs. 361 - 373Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedBør alle krenkelser likestilles?

    avs. 374 - 375Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBokanmeldelser

    avs. 376 - 384Lesetid ca. 14 minutter
  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971