Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 10

   • Leder

    lockedDatalagring, kontroll, tilsyn og innsyn

    avs. 577 - 578Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedNorske verdier og EMK

    av
    • Mads Andenæs
    • Andreas Motzfeldt Kravik
    s. 579 - 599Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedObjektivt ansvar for anbudsfeil?

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 600 - 615Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedGjenåpning av sivil sak mellom private parter grunnet brudd på folkeretten – reparasjonshensynets betydning

    av
    • Sigurd Holter Torp
    s. 616 - 623Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedBehovet for å avgrense fritaksmetoden mot porteføljeinvesteringer

    av
    • Hilde Widerberg
    s. 624 - 627Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedHvem avgjør om datalagringsdirektivet medfører et alvorlig inngrep i privatlivet?

    av
    • Michael Reiertsen
    s. 628 - 630Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMårten Schultz: Adekvansläran. Vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law

    av
    • Magne Strandberg
    s. 631 - 634Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Hambro: Tilbakekall av testamenter

    av
    • Thomas Eeg
    s. 634 - 637Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKari Bøckmann og Alice Kjellevold: Pårørende i helsetjenesten

    av
    • Aslak Syse
    s. 637 - 640Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962