Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedNasjonal skjønnsmargin etter EMK

    avs. 189 - 190Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedDobbeltstraff er ikke enkelt – Gjentatt straffeforfølgning etter Den europeiske menneskerettskonvensjons protokoll 7 artikkel 4 – en oppdatering

    avs. 191 - 212Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOm rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 213 - 219Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedRettsvirkningen av rettskartleggings- og anerkjennelsesprosessen i Finnmark

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 220 - 240Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedLandssviksakene mot Knut Rød

    av
    • Christopher S. Harper
    s. 241 - 250Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Fredrik Marthinussen: Forholdet mellom panteretten og det sikrede kravet

    avs. 251 - 252Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962