Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 10

  • Utgave 9

   • Leder

    lockedAnmodninger om iverksettelse av midlertidige tiltak: Praksisomlegging i Strasbourg

    av
    • Marius Emberland
    s. 509 - 510Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedDynamisk tolking i internasjonale domstoler som fenomen, problem og effektivitetsgaranti

    avs. 511 - 530Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedForvaltningsvedtak som bristende forutsetning for en dom

    av
    • Magne Strandberg
    s. 531 - 550Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm forholdet mellom forvaltningslover og tilknyttede skjemaer

    av
    • Dag Wiese Schartum
    s. 551 - 567Lesetid ca. 19 minutter
   • Debatt

    lockedDebatten om Rød-saken: Om Rød, moral og rett

    avs. 567 - 568Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLouise Christina Thorning og Solvår Winnie Finnanger: Trademark Protection in the European Union – with a Scandinavian View

    avs. 569 - 572Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962