Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedBehov for kodifisering av den internasjonale privatretten

    avs. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
   • locked«Du får bare gjøre så godt du kan » – Utfordringer og dilemmaer ved avhør av barn i førskolealder

    av
    • Tone Davik
    • Åse Langballe
    s. 3 - 20Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOm straffeloven § 333 og politiets hjemmel for å kreve opplysninger om personalia

    av
    • Steinar Fredriksen
    s. 21 - 37Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedForeldelse av løsningsretter og opsjoner knyttet til fast eiendom

    avs. 38 - 50Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedNy norsk kjøpsrett? – Om utkastet til forordning om sams europeisk kjøpsrett

    avs. 51 - 66Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedRettsvalget ved rettighetskollisjoner knyttet til enkle pengekrav

    av
    • Silje Karine Nordtveit
    s. 67 - 84Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedØkosystemeffekten – Om personvernet i sosiale medier

    av
    • Inger Marie Sunde
    s. 85 - 102Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedForbudet mot bruk av kunstig lys i viltloven § 20 – en regel som er (over)moden for revisjon

    av
    • Pål S. Jensen
    s. 103 - 110Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedHvor har det blitt av kausjonsretten? – En kommentar til Rt. 2012 s. 96

    av
    • Christian Steen Eriksen
    s. 111 - 118Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedOm det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet – en refleksjon over en kommentar til noen merknader

    avs. 119 - 122Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDag Wiese Schartum (red.): Overvåkning i en rettsstat

    av
    • Thomas Olsen
    s. 123 - 125Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedF. Innjord (red.): Plan- og bygningsloven med kommentarer Bind I og II; O.J. Pedersen mfl.: Plan- og bygningsrett Bind I og II

    av
    • Marianne Reusch
    s. 126 - 128Lesetid ca. 5 minutter
 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962