Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

   • Leder

    lockedEffektivisering av subsidiaritet i EMK

    av
    • Marius Emberland
    Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedEFTA-domstolen og dens samhandling med de norske domstolene

    av
    • Carl Baudenbacher
    s. 515 - 534Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedNoen refleksjoner om Norges Høyesterett og EFTA-domstolen

    avs. 535 - 546Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedJordlov- og odelslovendringer av juni 2013

    avs. 547 - 554Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedFinnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse – drøftet ut fra dens to første rapporter

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 555 - 574Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedRune Bård Hansen: Arbeidsmiljøkriminalitet: Håndbok i etterforskning og påtalebehandling av brudd på sikkerhetsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

    av
    • Henning Jakhelln
    • Mårten Faret
    s. 575 - 577Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962