Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedFlytting av ansvaret for avhør mv. av barn fra domstolene til politiet

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 61 - 62Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedEFTA-statenes og ESAs adgang til å intervenere for EU-domstolen

    av
    • Michael-James Clifton
    s. 63 - 76Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedDomstolsmakt – rettslig overprøving av det anskaffelsesfaglige skjønnet

    av
    • Tor-Inge Harbo
    s. 77 - 88Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedSikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet

    avs. 89 - 108Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHøyesterettsdommerne er politisk farget – Svar til Morten Nadim

    av
    • Gunnar Grendstad,
    • William R. Shaffer
    • Eric N. Waltenburg
    s. 109 - 124Lesetid ca. 15 minutter
  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962