Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedBehovet for lyd- og bildeopptak av rettsmøtene i straffesaker, og Justisdepartementets passive holdning

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 63 - 64Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedRettsoppgjøret i Norge etter krigen - tid for et nytt juridisk blikk?

    avs. 65 - 86Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUtsettes enslige asylbarn på mottak for diskriminering i strid med FNs barnekonvensjon?

    av
    • Malin Namdal
    s. 87 - 105Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedFordelingen av felleskostnader i borettslag og eierseksjonssameier – særlig om adgangen til å fravike fastsatt fordelingsnøkkel etter nytte- og forbruksbetraktninger

    av
    • Terje Sjøvold
    s. 106 - 125Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedAvveiningen mellom ytringsfriheten og privatlivets fred - replikk til Ellen Lexerød Hovlid

    av
    • Tarjei Bekkedal
    s. 126 - 130Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 1

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971