Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedRetten til domstolsprøving og ansvar for ugrunnet søksmål

    av
    • Anne-Karin Nesdam
    s. 381 - 382Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedUtkontraktering fra finansforetak

    av
    • Henning Kristiansen
    s. 383 - 402Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedAvhendingssaker i retten - en empirisk undersøkelse

    av
    • Einar Mo
    s. 403 - 413Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedEMK og kommunene

    av
    • Michael Reiertsen
    s. 414 - 431Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedLovforslag om pålegg om hjelpetiltak - i strid med Grunnloven § 94 og § 95?

    av
    • Grethe Gilstad
    s. 432 - 440Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedGjenopptakelseskommisjonens lovanvendelse i Torgersen-saken

    avs. 441 - 443Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedNy straffelov og det siviliserte samfunnet

    avs. 444 - 446Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962