Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

cover
locked
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.
 • 2019

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedUtredning om lovfesting av formuerettslige lovvalgsregler

    av
    • Anne-Karin Nesdam
    s. 195 - 196Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedRettsmekling fra en praktikers perspektiv

    av
    • Thor Henning Auestad
    s. 197 - 215Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedVergemålsmyndighetens og vergens kompetanse til å avhende den faste eiendommen til hjelpetrengende som ikke er fratatt sin rettslige handleevne

    av
    • Magnus A. Nordhus
    s. 231 - 4Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedInternasjonalt samarbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering

    av
    • Amund Utne
    s. 232 - 254Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedProstitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter

    av
    • Johan Vorland Wibye
    s. 255 - 260Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017