Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør:
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

   • Leder

    lockedHøyesterett i «skyen»

    avs. 261 - 262Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedLovvalg ved kontopant

    av
    • Morten Emil Eriksrud Bergan
    s. 263 - 276Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedBanksikring og finansiell stabilitet

    av
    • Knut Bergo
    s. 277 - 308Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedRetten til spesifikk forklaring ved automatiserte avgjørelser etter GDPR

    av
    • Hermon Melles
    s. 309 - 324Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001